Polisïau

Y dogfennau canlynol yw'r polisïau cyfredol, cymeradwy o MUCH.

Wrth droed y dudalen mae cyfres o ddarnau o ganllawiau, fel y cynghorir gan y Comisiwn Elusennau, y bydd ein sefydliad hefyd yn rhoi sylw dyledus iddynt. Bydd y rhain yn cael eu diweddaru a'u hychwanegu atynt yn ôl yr angen.

Polisïau:

Mae cyfieithiadau ar gael yn Gymraeg ar gais.