Croeso i'r

Hwb Cymunedol Magwyr a Gwndy

Dewch o hyd i ni: Y Ganolfan, Y Brif Ffordd, Annibynwyr, Cil-y-coed NP26 3GD

Croeso i'r

Hwb Cymunedol Magwyr a Gwndy

Wedi'i leoli ar Main Road, Gwndy, Sir Fynwy NP26 3GD

Ychydig am

Hwb Cymunedol Magwyr a Gwndy

Mae'r Hwb yn adeilad modern, a adeiladwyd yn 2023 gyda chymorth Cronfa Gymunedol y Loteri. Mae'r ganolfan yn cynnwys prif neuadd, neuadd lai, ystafelloedd cyfarfod, cegin ac ardal cyntedd lle mae lluniaeth ar gael.

Mae Wi-Fi ar gael am ddim i ddefnyddwyr ac mae gwasanaeth argraffu a chopïo ar gael ar gais. Gall y neuaddau fod â naill ai plygu, byrddau petryal a chadeiriau plygu neu fyrddau crwn mawr a chadeiriau gwledda. Mae gan y brif neuadd fynediad i ardal patio fawr a lawnt wedi'i thirlunio sy'n arwain i lawr i ardal gwlyptir naturiol.

MUCH-Design-Assets3
Logo'r Loteri Genedlaethol

Oes gennych chi barti neu ddigwyddiad wedi'i gynllunio?

Archebwch yr Hyb

P'un a yw'n barti pen-blwydd, bore coffi neu ddosbarth zumba. Gallwch nawr wirio ein calendr ar gyfer argaeledd ac archebu.

Yr adeilad

Ewch ar daith rithwir o'r Hwb

Cliciwch ar y ddolen isod i weld ein sgan 3-D Matterport swyddogol yr adeilad hyb cymunedol cyfan, a gyflwynir yn garedig gan Kier Construction a Gorllewin a Chymru. Fel arall, edrychwch ar ein tudalen Oriel yma.

Ffeindio mas

Beth sy'n digwydd yn yr Hyb

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ioga neu pilates? Dosbarthiadau, dawns neu zumba? Edrychwch ar nifer o'r digwyddiadau diddorol sy'n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yma:

MUCH-Design-Assets99