Archebwch yr Hyb

Croeso i'n

Tudalen archebu a Gwybodaeth am Ystafell

Mae'r system archebu isod yn caniatáu i chi wirio argaeledd posibl.

Drwy glicio ar yr arwydd + ar y diwrnod y dewiswch, byddwch yn gallu gwneud archeb dros dro y bydd angen i Rheolwr y Ganolfan ei gadarnhau. Mae'r botymau i'r dde yn darparu gwybodaeth ychwanegol am archebu, llogi taliadau ac amodau llogi.

Angen gwybod

Gwybodaeth ystafell

Gweler isod am wybodaeth ystafell. Os oes unrhyw wybodaeth arall sydd ei hangen arnoch, cysylltwch â ni.

Cliciwch i ehangu:

Ardaloedd 'A' a 'B' Ystafelloedd Cyfarfod:

 • 4.5m x 4.8m

 • Nenfwd 2.5m

 • Plygu rhannwr i greu dwy ystafell yr un 4.5m x 2.4m (tua)

 • Gellir ei llogi fel ystafelloedd ar wahân neu un ystafell fawr

 • Wedi'i ddodrefnu â desgiau / tables

 • Sgrin deledu (yn Ardal 'B')

Ardal 'C' Prif Neuadd:

 • 18.4m x 10.4m

 • Uchder y nenfwd 5m < 7.3m apex

 • Wedi'i farcio allan llys Badminton

 • System sain

 • Taflunydd a sgrin

Ardal 'D' Neuadd Fach:

 • 9.3m x 9.1m

 • Ceiling height 3.3m <5.4m apex

 • Sgrin deledu

 • System sain

Cegin 'E' ardal:

 • Unedau wedi'u gosod

 • Popty a hob domestig

 • Oergell larder mawr

 • Peiriant golchi llestri - dod yn fuan

Ardal 'F' Cyntedd:

 • Sgrin gwybodaeth teledu

 • Seddi arddull caffi